Kamlaria w Gdańsku

Murowaną klatką schodową dociera się na drugie piętro do Sali Kasy Miejskiej, zwanej Kamlarią. Z bogatego XVII-wiecznego wystroju pozostały trzy obrazy o tematyce biblijnej, wśród których najsłynniejszy jest Grosz Czynszowy Antoniego Möllera z 1601 r. (na ścianie północnej), na którym biblijną scenę z Chrystusem autor umieścił na tle Długiego Targu. Z Kamlarią wiążą się smutne wspomnienia.

noclegi Mielno

W 1734 r. zmarł tu na atak serca rajca gdański Hübner, a w 1879 r. malarz Aleksander Gryglewski popełnił samobójstwo, rzucając się z okna.

W salach drugiego piętra eksponowane są zbiory związane z dziejami Gdańska: dokumenty, stare ryciny, kartusze miejscowych cechów, przyrządy nawigacyjne i modele statków. Są też zbroje (kopie): płytowa oraz husarska i oficerski buzdygan. Na ścianie każdej z sal ekspozycyjnych ratusza umieszczono zwięzły opis, dostarczający informacji na temat funkcji danego pomieszczenia oraz zgromadzonych w nim dzieł sztuki, mebli i przedmiotów użytkowych. W jednej z sal drugiego piętra stoi drewniany posąg naturalnej wielkości przedstawiający króla Kazimierza Jagiellończyka, wykonany około 1550 r. przez nieznanego autora. Zakuty w zbroję król trzyma kurczowo berło, stojąc na chudych nogach, i ani bujna broda, ani korona nie są w stanie odwrócić uwagi od jego wielkich i zalęknionych drewnianych oczu. Jest to chyba najsmutniejszy posąg króla w całym Gdańsku.