Kościół św. Wojciecha i Niepokalanego Poczęcia NMP

Kościół św. Wojciecha i Niepokalanego Poczęcia NMP


Kościół św. Wojciecha i Niepokalanego Poczęcia NMP, wzniesiony w XIV w. w zachodniej części miasta, został włączony do miejskiego systemu obronnego. Fragment murów obronnych zachował się tu do dnia dzisiejszego i widoczny jest przy wejściu na plebanię, od strony kościoła.

Kościelisko noclegi

Pierwszą wzmiankę o kościele znajdujemy w dokumencie lokacyjnym miasta z 1381 r. Jego uroczyste poświęcenie nastąpiło w 1404 r. Kościół spłonął podczas wojny w 1914 r. Zabytek odbudowano w latach 1920-1924, nadając mu pseudorenesansowy styl i w takiej formie zachował się do dziś.

 

Zamek kapituły warmińskiej (XIV w.)


Pieniężno to miasto w powiecie braniewskim. Zamek kapituły warmińskiej został zbudowany w miejscu staropruskiego grodziska nad rzeką Wałszą. Budowę zlecił pierwszy biskup warmiński Anzelm pod koniec XIII w. Był on wielokrotnie burzony i palony podczas wojen polsko-krzyżackich. Obecnie zachowało się tylko skrzydło zachodnie, oraz zrujnowane skrzydło północne. Obiekt jest własnością prywatną i nie jest udostępniany zwiedzającym, można go oglądać tylko z zewnątrz.

Noclegi w Świętej Katarzynie