Tartak Raphaelsohnów

Tartak Raphaelsohnów


Tartak Raphaelsohnów to właściwie ostatni relikt dzielnicy przemysłowej, która w II połowie XIX w. zaczęła rozbudowywać się w tej części Olsztyna. Został wybudowany ok. 1884 r. przez miejscowego przedsiębiorcę Louisa Raphaelsohna. Powstał w zakolu rzeki Łyny nieopodal Starego Miasta i na terenie wcześniej wykorzystywanym rolniczo. W tamtym czasie w tym rejonie działało ogólnie pięć tartaków, młyn parowy, fabryka maszyn z odlewnią żelaza, fabryka octu, fabryka chemiczna oraz gazownia miejska.

Szaflary

Wybór tego miejsca na tak liczne obiekty przemysłowe nie był przypadkowy. Jednym z głównych powodów było wykorzystywanie rzeki jako drogi transportu. Podobnie czyniły to tartaki, dostarczane do nich drewno spławiano w formie tratw z położonych na południe od Olsztyna wielkich lasów państwowych i komunalnych. Najpierw trafiało ono do portów drzewnych urządzonych na rzeką, a następnie już bezpośrednio na place składowe tartaków.

Święta Katarzyna noclegi